KFT_tekst_og_streg-new

Forside1 - Kandidaterne - Kandidaterne 2020

Billede2:
Marie-Louise Bastholm Bille
Navn:

Marie-Louise Bastholm Bille

Kort om mig:
Kort om mig:
2017- Ansat i Frederiksberg kommunale tandpleje
2017 Specialtandlæge i Ortodonti, Københavns Tandlægeskole.
2016- Ekstern forelæser for de tandlægestuderende, Afdeling for Ortodonti, Københavns Tandlægeskole.
2014-2017 Under specialistuddannelse, Afdeling for Ortodonti, Københavns Tandlægeskole.
2013-2014 Ansat i Køge kommunale tandpleje.
2012 Deltidsansættelse i Slagelse kommunale tandpleje.
2012 Deltidsansættelse (barselsvikariat) hos Tandlægerne Lindkær og Regli, Nakskov.
2011 Tandlæge, Upernavik Tandklinik, Upernavik, Grønland.
2008-2011 Ph.d.-studerende, Afdeling for Ortodonti, Københavns Tandlægeskole, Københavns Universitet.
2008 Cand. odont., Københavns Tandlægeskole, Københavns Universitet.
2004-2007 Frivilligt arbejde Bisserne, Tandpleje for hjemløse.
Mine mærkesager:
Mine mærkesager:
Tandlægeforeningen er en forening for alle tandlæger uanset fagområde og ansættelsesforhold. Det er derfor vigtigt, at dette også afspejler sig i foreningens udvalg og arbejde. Inden for tandreguleringen har man igennem de sidste år oplevet rekrutteringsproblemer og som følge heraf stigende ventelister i mange kommunale tandplejer. Vi skal have fokus på vigtigheden af, at vækstbetingede kæbeafvigelser og tandstillingsfejl behandles rettidigt. Vi skal have fokus på, at ubesatte stillinger påvirker fællespatienter inden for den kommunale tandpleje, regionstandplejen og kæbekirurgien. Vi skal have fokus på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af konstant at arbejde under presset fra en venteliste. Vi skal have fokus på, at samtidig med effektiviseringen vokser de administrative opgaver og kravene om dokumentation, bl.a. ved brugen af delegeret arbejde.
Lige nu er mit primære fokus, at Tandlægeforeningen arbejder målrettet på at få løst rekrutteringsproblemet, blandt andet inden for tandreguleringen. Men der er mange andre vigtige emner inden for både tandlægeuddannelsen, turnusordning for de nyuddannede tandlæger, drøftelse af flere specialer inden for tandlægefaget, samarbejdet mellem offentligt og privat ansatte, som jeg ønsker og håber at kunne bidrage til.
Jeg ønsker at bidrage til, at Tandlægeforeningen er en forening for alle tandlæger uanset fagområde og ansættelsesforhold. Jeg vil arbejde på en konstruktiv dialog mellem fagområder og på tværs af ansættelsesforhold.
Vis e-mail:

Tilbage

print.png
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen torsdag 9.30 til 11. 


Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.
Intranet

http://intra.rhtf.dk