KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Forside1 - Medlemmer af bestyrelsen i RHTF- 2022-2023

Billede2:
Louise Kaltoft Petersen
Navn:

Louise Kaltoft Petersen

Kort om mig:
Kort om mig:
2017 - 2020: Officiel national repræsentant for Danmark i European Dental Students’ Association, herunder projektleder for Alumneafdelingen.
2018: Kandidat i odontologi ved Københavns Universitet
2018-2022: Privatansat i Nordsjælland
2022 - nu: Privatansat i København

Derudover har jeg siden 2019 været i gang med at udarbejde en platform på tdlnet.dk for ”Yngre tandlæger” i samarbejde med Tandlægeforeningen.
Mine mærkesager:
Mine mærkesager:
Tandlægeforeningen er en forening med over 5000 medlemmer, heraf 2100 medlemmer i RHTF. Gennem de år jeg har interesseret mig for og arbejdet med fagpolitik, har jeg bidt mærke i en tendens til, at den yngre generation af tandlæger har været underrepræsenteret. Tandlægeforeningen, herunder RHTF, er en demokratisk institution, hvorfor alle medlemmer også skal repræsenteres. Min primære mærkesag er derfor de yngre tandlæger; at aktivere de yngre tandlæger, men også at sikre, at de får en optimal start på deres karriere. Jeg har erfaret, at flere af mine gamle studiekammerater har overvejet, eller har meldt sig ud af foreningen, da de ikke føler, at de har et rigtigt tilhørsforhold til foreningen eller kender til den nytte foreningen kan tilbringe dem. Jeg vil gerne gøre det mere attraktivt at være fagpolitisk aktiv for den yngre generation, da det er dem, der i fremtiden skal varetage foreningens interesser. Sparring-, erfaring- og viden-udveksling på tværs af aldersgrupper er til gavn for alle tandlæger, særligt hvis vi vil forsætte med at udvikle og optimere vores stand.

Vis e-mail:

Tilbage

print.png
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Sekretariatet - tlf. 33 15 48 88
Amaliegade 17 , 2. sal, 1256 København K. 


Formand Steffen Lauritzen torsdag kl. 13-16.00 på tlf. eller mail: formandregionH@tdlpol.dk 
Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen på tlf. onsdag og torsdag kl. 10-16,  sekretariatsmail Linda@rhtf.dk