KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Forside1 - Medlemmer af bestyrelsen i RHTF- 2022-2023

Billede2:
Dorthe Radil
Navn:

Dorthe Radil

Kort om mig:
Kort om mig:
2007: Cand.odont. fra Københavns Tandlægeskole
2008: Jus practicandi
2007-: Ansat hos tandlæge Niels Dam i Svaneke (2 dage om ugen)
2007-: Ansat i Den Kommunale Tandpleje i Rønne (3 dage om ugen)
Derudover har jeg været kredsformand på Bornholm i et par år, inden kredsen blev nedlagt i 2017, og inden jeg blev kredsformand, var jeg medlem af PATU.
Mine mærkesager:
Mine mærkesager:
Jeg går helt klart ind for at mindske sociale uligheder i tandpleje. Jeg arbejder bl.a. med socialtandplejepatienter, og synes at det er fantastisk at vi kan hjælpe disse mennesker, og jeg håber, at vi kan udligne forskellene endnu mere.
Jeg ønsker at alle tandlæger skal føle at Tandlægeforeningen er for dem. Tandlægeforeningen skal samle alle os tandlæger. Samtidig ønsker jeg også, at tandplejen kommer til at blive naturlig del af sundhedsvæsnet.

Vis e-mail:

Tilbage

print.png
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Sekretariatet - tlf. 33 15 48 88
Amaliegade 17 , 2. sal, 1256 København K. 


Formand Steffen Lauritzen torsdag kl. 13-16.00 på tlf. eller mail: formandregionH@tdlpol.dk 
Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen på tlf. onsdag og torsdag kl. 10-16,  sekretariatsmail Linda@rhtf.dk