KFT_tekst_og_streg-new

Forside1 - Nyheder - Ambulatorium på Rigshospitalet tager sig af alvorlige traumer

Overskrift:
Ambulatorium på Rigshospitalet tager sig af alvorlige traumer
Dato:
05. august 2015
Lang tekst :

Danmark har stolte traditioner, hvad dental traumatologi angår. Blandt andet er overtandlæge i Odontologisk Videncenter Jens Ove Andreasen ophavsmand til en interaktiv traume-guide -www.dentaltraumaguide.org - som bruges af tandlæger verden over.

Det omfattende dokumentations-arbejde, der startede i 1970, gik desværre i stå i slutningen af 1990'erne, men nu sikrer et nyt tandtraume-ambulatorium på Rigshospitalet, at Dental Trauma Guide kan blive forsynet med nye data.

Det er den mere overordnede funktion med ambulatoriet. Men "helt nede på jorden" oplever patienter med alvorlige tandtraumer, at de nu får et tilbud, der kan sikre større kvalitet og ensartethed i behandlingen, samtidig med at informationerne til egen tandlæge på sigt vil blive forbedret.

Det nye ambulatorium, der er kommet til veje ved hjælp af fonde og støtte fra for eksempel KTF, åbnede 1. november. Det holder til i Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik på Rigshospitalet og har netop rundet de første 100 patientbesøg. De 100 besøg er fordelt på 43 mennesker, der er kommet til skade og har opsøgt enten klinikken på Riget eller en af Region H's to tandlægevagter i Hillerød og på Oslo Plads på Østerbro.

Ambulatoriet er åbent hver mandag eftermiddag. Her møder patienterne tandlæge - og adjunkt på Tandlægeskolen - Eva Lauridsen og forskningssygeplejerske Maja Skarsholm. Når tilskadekomne henvender sig enten på Riget eller i tandlægevagterne, bliver de spurgt, om de eventuelt vil undersøges på ambulatoriet, der også kan se journalerne og vurdere, om en tur omkring Riget vil være en god idé. Se patientinformation.

De skader, ambulatoriet gerne vil se, er alvorlige luksationsskader med displacering af tanden, udslåede tænder samt rodfrakturer og processus alveolaris frakturer

- I ambulatoriet udfører vi ikke behandlinger som sådan, forklarer Eva Lauridsen. Vi fjerner måske et par suturer eller en fiksationsskinne, hvis det er hensigtsmæssigt, men det er vigtigt at understrege, at rodbehandlinger, plastopbygninger, kroner med mere skal udføres hos patientens egen tandlæge. Vi diagnosticerer helingskomplikationer som pulpa nekrose og rodresorption, men derefter sender vi patienten tilbage til egen tandlæge for at få udført den egentlige behandling. Patienterne får altid en journaludskrift med fra ambulatoriet, som de kan tage med til den tandlæge, de normalt bruger.

Ingen skader fra ambulatoriet er endnu blevet beskrevet i den elektroniske traume-guide. Før det sker, skal der nemlig have været et forløb på mindst et år. Når data bliver lagt ind, er det altid i fuldstændig anonymiseret udgave.

Af journalist Karin Ravn, KTF

Billeder:
ambulatoriet
Billedtekst:
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen torsdag 13-15.00. 


Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen kan kontaktes mandag og torsdag kl. 9-14 på tlf. 33 15 48 88.
Intranet

http://intra.rhtf.dk