KFT_tekst_og_streg-new

Forside1 - Nyheder - Bedre socialtandpleje sendt til høring

Overskrift:
Bedre socialtandpleje sendt til høring
Dato:
22. januar 2020
Lang tekst :

Regeringen ønsker med det nye lovforslag om socialtandpleje at understøtte, at de mest socialt udsatte borgere får den tandbehandling, de har brug for. Forslaget lægger ud over det op til, at kommunerne kan give et gratis tilbud til udsatte borgere, der ikke er i målgruppen, men som heller ikke kan benytte de gængse tandplejetilbud. Det kan for eksempel være borgere med et misbrug af euforiserende stoffer og alkohol. 

RHTF-formand og medstifter af Bisserne - de udsattes tandpleje i København - Peter Østergaard er glad for, at der er kommet "hul igennem" til politikerne i forhold til tandpleje for de mennesker, der ikke opfanges af de almindelige tilbud om tandpleje.

- Folketinget kan nu ikke sige, at vi tandlæger IKKE interesserer os for socialt udsatte. Det har været et langt og sejt træk at fåsat de udsatte på dagsordenen - for alvor. Det er 17 år siden, at Bisserne blevskabt. Og det nye lovforslag er skabt efter Bissernes erfaringer, siger han.

Se lovændringen

Af Karin Ravn, journalist i RHTF

Billeder:
Billedtekst:

"Formålet med lovforslaget er at øge de mest socialt udsatte borgeres livskvalitet, tandsundhed og begrænsning af yderligere marginalisering."

Citat fra det høringsbrev, der er udsendt fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen torsdag 9.30 til 11. 


Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.
Intranet

http://intra.rhtf.dk