KFT_tekst_og_streg-new

Forside1 - Nyheder - Betaling til tandlægevagter ændres ikke

Overskrift:
Betaling til tandlægevagter ændres ikke
Dato:
10. december 2020
Lang tekst :

Efter tandlægerne i det gamle Frederiksborg amt i 2017 blev en del af RHTF, kom der fokus på, at de nordsjællandske klinikejere både skulle bidrage til vagten i Hillerød og til vagten på Oslo Plads. For sidstnævnte har der i mange år været en aftale med regionen om, at  Københavns Tandlægeforening (nu RHTF) skal overføre 200.000 kroner årligt til den københavnske vagt.

Det beløb kom nordsjællænderne så til at betale, samtidig med at de også skal bidrage til Hillerød-vagten med en årlig krone pr. patient. 

Et særligt udvalg blev nedsat til at finde en løsning på at afløse dobbeltbetalingen med en mere retfærdig fordeling, som nogle ønskede. Udvalget har fremlagt en række modeller, senest på generalforsamlingen i år. RHTF-bestyrelsen ville ikke anbefale nogle af modellerne, blandt andet fordi det er et udbredt synspunkt, at tandlægerne slet ikke skal bidrage til vagtsystemet.

I alt 156 personer blev spurgt, om det er et problem at bidrage til begge vagter. Det forholdt 43 personer sig til. 12 syntes, det er et problem, 22 personer sagde nej, og ni svarede "ved ikke".

Ud fra de tal har RHTF's bestyrelsen nu besluttet at lægge sagen "død".

Det sker ud fra flere betragtninger, siger formand Peter Østergaard:

- Som sådan er der jo et flertal, om end svarprocenten ikke er imponerende. På den anden side kan den manglende interesse også tolkes derhen, at der i virkeligheden ikke er hold i teorien om, at en masse nordsjællandske klinikejere er utilfredse. Så bestyrelsen har besluttet ikke at bruge mere tid på "sagen".

Langt flertallet af de tandlæger, der har det fint med at betale til begge vagter, fremhæver, at de gerne vil give deres patienter mulighed for at bruge begge vagter. Modstanderne mener blandt andet, at Tandlægevagten burde være selvfinansierende.

Det beløb, RHTF bidrager med til Oslo Plads, er, hvis det bredes ud over hele medlemsskaren, lige under 100 kroner.

Billeder:
Billedtekst:
Den principielle holdning at tandlæger slet ikke bør bidrage til tandlægevagterne har været et ofte fremført argument i debatten.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen torsdag 13-15.00. 


Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen kan kontaktes mandag og torsdag kl. 9-14 på tlf. 33 15 48 88.
Intranet

http://intra.rhtf.dk