KFT_tekst_og_streg-new

Forside1 - Nyheder - Faglighed først og hjælp til alle - særlov eller ej

Overskrift:
Faglighed først og hjælp til alle - særlov eller ej
Dato:
03. juni 2018
Lang tekst :

kolding foto


Det bliver et såkaldt dialog- og inddragelsesforum, der skal være med til at diskutere en ny model for voksentandplejen. Sundhedsministeren har inviteret to fra Tandlægeforeningen, og første møde er 13. juni.

Her møder Klinikejerudvalgets formand, Torben Schønwaldt, og Susanne Egtoft Nielsen, der er formand for OATU – Offentligt Ansatte Tandlægers Udvalg - op. En udpegning der betoner de to interesse-søjlers store betydning i Tandlægeforeningen - og for alle tandlæger.

Og når de to skal tale tandlæge-sidens sag i det nye forum, er det ikke økonomi-ordet, de skal føre sig frem med. Tværtimod skal tandlægerne hele vejen igennem slå på faglige argumenter. I håb om på et tidspunkt at vinde gehør, blandt andet hos politikerne.

Strategien om faglighed først vakte stor genklang, da Tandlægeforeningen holdt ekstraordinær generalforsamling 2. juni på Comwell i Kolding. Der blev også nikket ja til den model, Tandlægeforeningen vil spille ind med i forhold til fremtiden. Modellen foreslår nye økonomiske vilkår for de unge mellem 18 og 25 og for hele voksentandplejen.

Udspillet er formet af, at ministeren stædigt holder på, at der kun er 1,4 milliarder i kassen, når det gælder tilskud til tandplejen. Et ikke ønskeligt beløb, som flere på generalforsamlingen ønskede at få skubbet i opadgående retning.

Som backing-gruppe for tandlægesidens forhandlere er nedsat en task force. Regionsformændene og kredsformanden for Færøerne havde lavet et resolutionsforslag om at få Memeta – Facebook-initiativet ”Meget Mere Tandsundhed” - med i task forcen. Det afviste TF-fornand Freddie Sloth-Lisbjerg i forhold til struktur, men det blev vedtaget, at task forcen skal forhøre sig om, hvad for eksempel Memeta har af idéer.

Foreningen for alle

Freddie Sloth-Lisbjerg slog indledningsvis fast, at Tandlægeforeningen arbejder for alle. Det gælder derfor også de tandlæger, der vælger at stå uden for den midlertidige særlov, som 1. juni erstattede den opsagte overenskomst.

Et punkt, der endnu mangler total afklaring, er de ”udtrædende” medlemmers status i forhold til forsikring. Der mangler diverse svar fra ministeriet. Henrik Paul Nielsen fra Praksisforsikringsudvalget oplyste, at det lige nu ser ud til, at tandlæger, der fravælger særloven, risikerer selv at måtte udbetale store erstatninger, hvis der sker uheld i forhold til patienter.

Fra Memeta-gruppen var der ønske om, at Tandlægeforeningen på en måde går ind og sikrer, at der er forsikringsmuligheder for folk uden for særloven. Netop det punkt har skabt enorm usikkerhed blandt de tandlæger, der ikke ønsker at arbejde under særloven.

Her pointerede formanden, at foreningen ikke må drive forsikringsvirksomhed. Det endte derfor med enighed om at få undersøgt, om Praksisforsikringen i en periode - indtil der eventuelt kommer en forsikringsmulighed - kan agere hjælpekasse.

Et yderligere forslag fra Memeta-folkene var at få en pejling af, hvad tandlægerne ville gøre i hele sagen om særloven, hvis de kunne følge deres hjerte. Her replicerede formanden, at han også fandt det interessant, men foreningen skal i øjeblikket være utroligt forsigtig for ikke at komme i carambolage med Konkurrencestyrelsen.

”Go” til undersøgelse omkring Erhvervsklub

Fra hovedbestyrelsen lå der forslag om at få dannet en Erhvervsklub i Tandlægeforeningen. Ønsket er affødt af henvendelser fra blandt andet advokater og andre, der beskæftiger sig med tandlægebranchen. Klubben skal være absolut selvfinansierende og -kørende. Generalforsamlingen gav tilslutning til, at der kan arbejdes videre med forslaget.

Af Karin Ravn, journalist i RHTF


I Dialogforummet sidder også: Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Praktiserende Tandlægers Organisation, Ansatte Tandlægers Organisation, tandlægen.dk (indstillet af Dansk Erhverv), Danske Tandplejere, tandlægeskolerne, Ældre Sagen, Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer, Forbrugerrådet og Rådet for Socialt Udsatte.
 


Billeder:
Billedtekst:
RHTF's repræsentanter sad på første parket i Kolding. Her er der heftig aktivitet i gruppen, da et resolutionsforslag skal skæres til.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen torsdag 9.30 til 11. 


Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.
Intranet

http://intra.rhtf.dk