KFT_tekst_og_streg-new

Forside1 - Nyheder - Kæde-situation skal analyseres

Overskrift:
Kæde-situation skal analyseres
Dato:
29. november 2016
Lang tekst :


Både KTF og klinikejerne i PTO (Praktiserende Tandlægers Organisation) mødte med resolutionsforslag om kæderne. Begge forslag blev indarbejdet i et udkast fra hovedbestyrelsen, som forsamlingen vedtog.

På mødet var der bred enighed om at fastholde og kæmpe for reglen om, at mere end 50 procent af en tandlægeklinik skal være ejet af en tandlæge.

Hovedbestyrelsens endelig resolution kom til at se således ud:

Den udvikling, der sker i privat praksis’ ejerskabsformer, har skabt en markant ny situation for de involverede tandlæger, både som klinikejere og ansatte samt for Tandlægeforeningens medlemsstruktur. Derfor ønsker Tandlægeforeningens hovedgeneralforsamling 2016 afklaret, hvorledes foreningen skal forholde sig til dette, især med henblik på rådgivning af klinikansvarlige og ansatte i kædeejede konstruktioner. Hovedbestyrelsen vil snarest analysere dette og komme med forslag om, at bl.a. tandlægeoverenskomstens bestemmelser om ejerskab holdes efterrettelig, så det sikres, at ingen andre end tandlæger – hverken direkte eller indirekte - kan eje mere end 49% af en klinik. HB vil herunder benytte ekstern rådgivning. 


Billeder:
Billedtekst:
Overenskomstens regler om ejerskab skal overholdes. Et udvalg skal nu finde ud af, hvordan man kan sikre, at ingen andre end tandlæger - hverken direkte eller indirekte - kan eje mere end 49 procent af en klinik.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen torsdag 9.30 til 11. 


Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.
Intranet

http://intra.rhtf.dk