KFT_tekst_og_streg-new

Forside1 - Nyheder - KTF fejret af knap 200 medlemmer

Overskrift:
KTF fejret af knap 200 medlemmer
Dato:
30. september 2016
Lang tekst :

peter stige


Bestyrelsen for Københavns Tandlægeforening havde valgt at gøre foreningens 110 års fødselsdag ekstra festlig. Knap 200 medlemmer havde taget imod en invitation, der ud over årets generalforsamling bød på både underholdning og spisning, og det hele løb så af stabelen i går aftes. 

Standupperen og samfundssatirikeren Huxi Bach lagde en sprød bund for det faglige med et causeri om tandlæger i almindelighed og dem i København i særdeleshed. 

Formand Peter Østergaard tog i sin beretning et afsæt i fortiden, men bevægede sig hurtigt over i nutiden og fremtiden. Sidstnævntes skæbne ligger kun et par måneder ud i fremtiden, nemlig sidst i november, hvor Tandlægeforeningen holder hovedgeneralforsamling. Her vil det blive afgjort, om den nuværende opdeling i kredse skal afløses af en regions-opdeling.

Oplægget til den nye struktur lader det være op til kredsene, som for eksempel Københavns Tandlægeforening, om kredsen vil fortsætte under regions-hatten. Det skal så drøftes hen over årsskiftet, hvis der nikkes ja til Tandlægeforeningens forslag.

Tandlægevagt og konkurrence på nettet 

Den nutid, som Peter Østergaard beskæftigede sig med, handler helt lokalt om, at Tandlægevagten, der ejes af Københavns Tandlægeforening, mister patienter. På sigt kan det derfor blive svært at opretholde vagten. Så nu er der nedsat et udvalg på fire, der skal prøve at finde veje og udveje omkring vagtens økonomi. I udvalget sidder foruden Peter Østergaard Per Guldbæk, der er tilsynsførende i vagten, Niels Bruun der er formand for Region H i Tandlægeforeningen og endelig Brian Møller Andersen, der arbejder som tandlæge på Østerbro.

Med hensyn til stigende konkurrence i tandlægebranchen omtalte Peter Østergaard de tilbud på nettet, som nogle tandlæger bruger, og som andre opfatter som unfair konkurrence. På baggrund af flere klager kigger Landssamarbejdsudvalget nu på, hvordan disse tilbud harmonerer med dels Tandlægeoverenskomsten, dels markedsføringsregler og konkurrencelov.

Kæder kræver oplyst grundlag

Hvis man som klinikejer overvejer at sælge til en af de tandlægekæder, der i stigende grad indtager markedet, skal man sørge for god rådgivning. Både Peter Østergaard og Tandlægeforeningens formand, Freddie Sloth-Lisbjerg, der deltog i generalforsamlingen, påpegede, at det er vigtigt med et så oplyst grundlag som muligt, og at klinikejere skal tænke sig rigtig grundigt om.

Regnskaber og valg

I forbindelse med regnskab og budget for Københavns Tandlægeforening lød fra salen et forslag om at gøre næste år kontingentfrit. Anledningen var, at 2. kreds, hvoraf en del i den nye struktur vil komme med ind under Region H, har foreslået en sådan kontingent-fritagelse i forslaget til nyt budget. Selv om KTF med Peter Østergaards ord er en "fed ko", faldt forslaget om nul kontingent dog, da der blev stemt.

Formanden genvalgtes med klapsalver. Der blev også nikket ja til den nuværende bestyrelse og rækken af suppleanter, som fik et nyt navn med, nemlig Anders Torp Jensen, der arbejder på Rigshospitalet.

Til Klinikejerudvalget, KEU, nyvalgtes Mads Bundgaard som suppleant for Henrik Dam Hansen.

KTF har det seneste år kørt med en stor bestyrelse på 20. Dette forsøgsprojekt fortsætter, indtil forhandlingerne i den nye regions-forening går i gang.

huxi foto

Billeder:
bord
jubelsnor
trappe
Billedtekst:
Generalforsamlingen foregik på Radisson Blu Scandinavia Hotel. Deltagerne fik i anledning af 110 års fødselsdag en lille souvenir i form af en speciel nøglesnor. Fotoet under artiklen er fra underholdningen med Huxi Bach, der lavede en festlig optakt til det faglige.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen torsdag 13-15.00. 


Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen kan kontaktes mandag og torsdag kl. 9-14 på tlf. 33 15 48 88.
Intranet

http://intra.rhtf.dk