KFT_tekst_og_streg-new

Forside1 - Nyheder - RHTF's privatlivspolitik - Sådan beskytter vi dine oplysninger

Overskrift:
RHTF's privatlivspolitik - Sådan beskytter vi dine oplysninger
Dato:
24. maj 2018
Lang tekst :

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Region Hovedstadens Tandlægeforening er selvstændig dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Regionsformand Peter Østergaard, RHTF, Amaliegade 17, 1256 København K

CVR: 18208415

Telefonnr.: 3315 48 88

kontakt@rhtf.dk

www.rhtf.dk

Behandling af persondata

Vi modtager medlemsdata om dig fra Tandlægeforeningen, primært i forbindelse med udsendelse af foreningens nyhedsbrev, men også i enkelte tilfælde, hvor kontakt er nødvendig via den oplyste mailadresse. 

De data, vi anvender, omfatter:

-  Navn, adresse, mailadresse, ansættelsessted.

Vi behandler kun data, der er relevante i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Vi bruger ikke flere data end dem, vi har brug for.

Hvis vi i regionsforeningen bliver bekendt med, at dine data er urigtige, vil vi sørge for at give besked til Tandlægeforeningens medlemsregister, så data bliver rettet.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige. Vi videregiver ingen persondata, heller ikke til for eksempel lokalselskaber.

Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der sikrer, at ingen uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan anvendes uden dit samtykke. Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Alle rettelser udføres af Tandlægeforeningen, da RHTF ikke har adgang til at ændre i medlemssystemet.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt i samråd med Tandlægeforeningen, hvis nødvendigt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Vi videregiver ingen data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse og bede om at blive slettet, hvis du ikke ønsker at modtage noget for os. 

Billeder:
cyber-security-3400657_960_720
Billedtekst:
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen torsdag 13-15.00. 


Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen kan kontaktes mandag og torsdag kl. 9-14 på tlf. 33 15 48 88.
Intranet

http://intra.rhtf.dk