KFT_tekst_og_streg-new

Forside1 - Nyheder - Tandlægevagten på Oslo Plads skal renoveres - og nordsjællændere spørges

Overskrift:
Tandlægevagten på Oslo Plads skal renoveres - og nordsjællændere spørges
Dato:
07. oktober 2020
Lang tekst :

Se den lille film fra Tandlægevagten

Huller i stole og linoleumsgulve, bedagede units, trangt med plads og problemer med ventilation. Det tog kun få minutter for formand Peter Østergaard at få tilslutning til, at RHTF-bestyrelsen igangsætter renoveringsplaner for Tandlægevagten på Oslo Plads. Vagtens tilsynsførende, Per Guldbæk, fastholder, at der fortsat bør være fire klinikker i vagten, mens filmens budskab lagde op til at overveje, om det ikke var bedre med tre bedre og mere tidssvarende klinikker.

Efter forslag fra bestyrelsesmedlem Mads Bundgaard må det være RHTF-bestyrelsen, der træffer den endelig afgørelse. Herunder at der også tages stilling til en føler fra ejeren af lokalerne på Oslo Plads, firmaet Jeudan, om eventuel fraflytning af adressen ved Østerport station.

Nordsjællandske klinikejere skal spørges

Et andet punkt omkring tandlægevagter tog noget længere tid. På sidste års generalforsamling i Hillerød blev det besluttet, at et udvalg skulle komme med et forslag til, dels hvordan RHTF-medlemmers bidrag til vagterne i Hillerød og på Oslo Plads kan gøres mere ensartede, dels om der var en idé i at samle tandpinevagten på Oslo Plads og kun tage sig af tandtraumer i Hillerød. I dag bidrager de nordsjællandske klinikejere både med et beløb til vagten i Hillerød samtidig med, at de også bidrager til de årlige 200.000 kroner, som vagten på Oslo Plads er kontraktligt forbundet til at betale til Region H.

Tandlæge Anders Hasselbalch Hansen, klinikejer i Hillerød, redegjorde for udvalgets resultater. Med en oversigt over forskellige økonomiske scenarier lød udvalgets forslag, at der fortsat bør være tandpinevagter begge steder. Modeller for bidragene til Hillerød og Oslo Plads har ikke kunnet samle enighed i RHTF's bestyrelse, så bestyrelsens forslag var på generalforsamlingen, at ydernummer-indehaverne i Nordsjælland spørges om deres holdning til at bidrage dobbelt til vagt-systemet.

Marie-Louise Astrup-Wrisberg, klinikejer i Rungsted, sagde på generalforsamlingen, at hun gladeligt betale for at kunne servicere patienterne med vagter i både Hillerød og i København. 

Om andre kolleger fra det tidligere Frederiksborg Amt, som nu skal spørges, deler denne holdning, vil tiden vise. Og ud fra det skal der så tages stilling til det videre forløb i det, nogle kalder en generalforsamlings-føljeton.
Billeder:
per-guldbæk-foto-joachim-rode.300.416.s
Billedtekst:

Per Guldbæk, tilsynsførende i vagten på Oslo Plads, der nu står foran en større renovering.

Foto: Joachim Rode

Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen torsdag 13-15.00. 


Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen kan kontaktes mandag og torsdag kl. 9-14 på tlf. 33 15 48 88.
Intranet

http://intra.rhtf.dk