KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Velkommen til Region Hovedstadens Tandlægeforening (RHTF)

Med cirka 2.100 medlemmer er RHTF den største af de syv regionsforeninger, som er i Tandlægeforeningen. RHTF dækker tandlæger og tandlægestuderende i hele Region Hovedstadens område. Når du bliver medlem af Tandlægeforeningen, er du samtidig "født" medlem af RHTF, hvis du har din primære beskæftigelse i Region Hovedstadens område. Du kan læse om alle de fordele, du nyder godt af som medlem af Tandlægeforeningen på www.tandlaegeforeningen.dk 

RHTF organiserer også medlemsmøder af faglig, social og netværksdannende karakter og arbejder på at favne alle medlemmer gamle - som unge. Vi udbyder bl.a. legater (download ansøgning) og samarbejder med Odontologisk Forening på KU, der også har to repræsentanter med i bestyrelsesarbejdet i RHTF.  Læs mere om vores historie som regionsforening

Hverdagen som retsodontolog

Vi har besøgt retsodontolog Asta Teilum på Retsmedicinsk Institut, der hører under Københavns Universitet, forud for de to medlemsmøder i slut maj, som RHTF har invitereret til. Det ene medlemsmøde afholdes i Amaliegade 17, 1256 Kbh. K den 28. maj, og det andet den 30. maj på Fredensborg Store Kro, Slotsgade 6, 3480 Fredensborg. Tilmeldingsfrist er udløbet

Asta Teilum er oplægsholder på begge medlemsmøder, hvor hun fortæller om hverdagen som retsodontolog. Her får du et lille indkig: ”Man ved aldrig rigtigt hvad dagen eller arbejdsugen byder på. Det er meget varierende, og jeg bruger alle grene inden for mit fag. Nogle dage skal jeg arbejde med mælketænder andre dage skal jeg sætte mig ind i en ikke helt tilgængelig tandlægejournal eller jeg skal undersøge uledsagede asylansøgerbørn for at hjælpe med at vurdere deres alder. Der er også tilfælde, hvor jeg skal lave odontologisk undersøgelse af børn, der måske har været udsat for vold.”

Læs hele historien i Nyhedsbrev april.

Nyhedsbreve

RHTF udsender med jævne mellemrum nyhedsbreve og invitationer. Som medlem får du automatisk disse udsendelser.

Giv gerne lyd

Har du noget, du vil kommentere - eller undrer dig over - er du meget velkommen til at skrive til sekretariatet: linda@rhtf.dk

Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Sekretariatet - tlf. 33 15 48 88
Amaliegade 17 , 2. sal, 1256 København K. 


Formand Steffen Lauritzen torsdag kl. 13-16.00 på tlf. eller mail: formandregionH@tdlpol.dk 
Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen på tlf. onsdag og torsdag kl. 10-16,  sekretariatsmail Linda@rhtf.dk