KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Forside1 - Om RHTF

gaden

Tandlægernes Hus i Amaliegade 17, hvor RHTF har sekretariat. Billedet er taget 3. oktober 2017, hvor huset spillede en rolle i Bille Augusts filmatisering af romanen "Lykke-Per". Tidsbilledet er cirka 1903 - altså tre år før, Københavns Tandlægeforening så dagens lys.


Region Hovedstadens Tandlægeforening (RHTF) dækker tandlæger og tandlægestuderende i Region H. Med cirka 2.100 medlemmer er RHTF den største regionsforening i Tandlægeforeningen. RHTF blev stiftet 4. oktober 2017 i Roskilde. Fundamentet er medlemmerne af Københavns Tandlægeforening (KTF) samt kolleger fra Bornholm og den del af Nordsjælland, der før hed Frederiksborg Amt.

Når du bliver medlem af Tandlægeforeningen, er du samtidig "født" medlem af RHTF.

Københavns Tandlægeforening, der fra at være kreds er blevet fundament for regionsforeningen, blev stiftet 29. september 1906. Men historien begynder faktisk allerede i 1873, hvor danske tandlæger fik deres første forening "Dansk Tandlægeforening". Da cirka halvdelen af medlems-kredsen boede i hovedstaden, blev det foreslået, at der skulle dannes en kredsforening. Bag forslaget stod tandlæge Henrik Stürup, Odense.

Andre dele af landet fik over tid også deres kredsforeninger, senest Bornholm i februar 1934.

Stürup ledede det konstituerende møde i KTF. Da love var drøftet og vedtaget og den første bestyrelse valgt, udtalte han blandt andet:

"Jeg haaber, at dette skridt kommer til at betyde ikke saa lidt og bliver til megen gavn for standen i fremtiden. Det ville jo være ønskeligt, om Københavns Tandlægeforening nu kunne komme så vidt, at den fik sit eget lokale, som kunne staa aabent for medlemmerne tiere end hidtil."

Tandlægebladet udkom i 1956 med et jubilæumsskrift, tilegnet KTF. Her fortælles stort og småt om de første 50 år. Der blev forhandlet om sygekasseordning i København, om skabelsen af en tandlægevagt, om takstforhøjelser, om incasso-ordning og om en tandlæge uden for foreningen, der reklamerede med tandlægevagt. Her vandt KTF i Landsretten.

Her er et lille udpluk af andre initiativer i foreningens historie:

1906

Begyndte foreningen med 99 medlemmer. Ved 50-års festen i 1956 var der 1.094 med i KTF.

1908

Foreningen lejede lokaler i Ny Vestergade 13.

1912

Bestyrelsen indførte KTF's tandbørste, designet af tandlæge Moestue i Kristiania. Idéen var ikke populær, og salget stoppede.

1920

Her indførtes "sorte lister" over patienter, man ikke skulle give kredit. Listen blev senere både stoppet på en generalforsamling og genoplivet.

1932

Foreningen fik en junior-sektion, så eleverne på Tandlægeskolens ældste og næstældste hold fik tilsendt Tandlægebladet og en indvarsling til KTF's møder.

1941

Gave til Tandlægeskolen: Nye mekaniske rullegardiner.

1945

Her drøftede bestyrelsen tandlæger inden for KTF, der havde udvist "unational indstilling" under krigen og henstillede til Dansk Tandlægeforening, at KTF's formand blev medlem af et udrensningsudvalg.

1948

Der oprettedes et tandankenævn.

print.png
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Sekretariatet - tlf. 33 15 48 88
Amaliegade 17 , 2. sal, 1256 København K. 


Formand Steffen Lauritzen torsdag kl. 13-16.00 på tlf. eller mail: formandregionH@tdlpol.dk 
Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen på tlf. onsdag og torsdag kl. 10-16,  sekretariatsmail Linda@rhtf.dk