KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Forside1 - Aktuelt - Mød nogle af de nye kandidater

Overskrift:
Mød nogle af de nye kandidater
Dato:
05. oktober 2022
Lang tekst :

Nogle af dem præsenterer sig her med bl.a. deres mærkesager:

Dorthe S. Radil - Mine mærkesager: Jeg går helt klart ind for at mindske sociale uligheder i tandpleje. Jeg arbejder bl.a. med socialtandplejepatienter, og synes at det er fantastisk at vi kan hjælpe disse mennesker, og jeg håber, at vi kan udligne forskellene endnu mere. Jeg ønsker at alle tandlæger skal føle at Tandlægeforeningen er for dem. Tandlægeforeningen skal samle alle os tandlæger. Samtidig ønsker jeg også, at tandplejen kommer til at blive naturlig del af sundhedsvæsnet.

Camilla Ulrich - Camillas profil er under opdatering, Hun arbejder til dagligt i Rønne hos Tandlægen.dk og har været med til at få sommertandlægevagten på Bornholm op at køre i et tæt samarbejde med Region Hovedstaden og RHTF.

Louise Kaltoft Petersen - Mine mærkesager: Tandlægeforeningen er en forening med over 5000 medlemmer, heraf 2100 medlemmer i RHTF. Gennem de år jeg har interesseret mig for og arbejdet med fagpolitik, har jeg bidt mærke i en tendens til, at den yngre generation af tandlæger har været underrepræsenteret. Tandlægeforeningen, herunder RHTF, er en demokratisk institution, hvorfor alle medlemmer også skal repræsenteres. Min primære mærkesag er derfor de yngre tandlæger; at aktivere de yngre tandlæger, men også at sikre, at de får en optimal start på deres karriere. Jeg har erfaret, at flere af mine gamle studiekammerater har overvejet, eller har meldt sig ud af foreningen, da de ikke føler, at de har et rigtigt tilhørsforhold til foreningen eller kender til den nytte foreningen kan tilbringe dem. Jeg vil gerne gøre det mere attraktivt at være fagpolitisk aktiv for den yngre generation, da det er dem, der i fremtiden skal varetage foreningens interesser. Sparring-, erfaring- og vidensudveksling på tværs af aldersgrupper er til gavn for alle tandlæger, særligt hvis vi vil forsætte med at udvikle og optimere vores stand.

Maj-Britt Liliendahl - Mine mærkesager: TF skal stå stærkere overfor politikerne, så vi betragtes, som den type speciallæger vi i virkeligheden er, og derved få – som PLO - samme gennemslagskraft overfor SSI og de andre styrelser. Vi er nødt til at stå sammen – alle tandlæger – i én forening. Det går ikke, at tandlægerne smider politianmeldelser etc. i hovedet på hinanden. Vi virker utroværdige. Lige som når der i dag strides ejere og ansatte i én og samme forening. TF bør få en udformning, hvor vi skal være tandpolitikere på det helt overordnede plan. Ikke de små grupper imellem. Vores uddannelse skal opgraderes. Vi er håndværkere med akademisk baggrund – ikke omvendt. Vi skal sætte fagligheden først – bl.a. få dokumentation/cost benefit omkring komorbiditet. Få noget faglig sparring/samarbejde med lægerne – også allerede på studiet – nogle fællesfag som i de fleste andre lande i Europa. Og så bør en tandklinik ejes en tandlæge – ikke af alle mulige andre.  TF skal bakke op om de små faglige selskaber

Michael Secher - Mine mærkesager: Vil arbejde for en enhedsforening, hvor overenskomstforhandlinger lægges ud til andre, f.eks SMV og Akademikernes fagforening, da vi ellers virker useriøse i politikernes øjne. Arbejdsgivere og arbejdstagere kan ikke være organiseret i samme forening, når det gælder overenskomstforhandlinger. Vi skal have styrket uddannelsen, bedre og mere klinisk undervisning. Det skal være et privilegie at være medlem af TF, ikke tvang, og som følge heraf kan man miste sit privilegie. Tandlægeforeningen skal lære at sige nej, til myndighedskrav. PTO og TF skal lære at tale sammen, der er ikke plads til at vi slås indbyrdes, der er mange fælles medlemmer i de to foreninger, og kampen om dem er uskøn og tjener intet positivt formål, alle er tabere.

I indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen den 10. oktober kan du se hele kandidatlisten.

Billeder:
Dorthe_suppleant
Louise Kaltoft Petersen_bestyrelsen
Maj-Britt_bestyrelsen
Michael Secher_bestyrelsen
Billedtekst:

Dorthe S. Radil, Rønne, Louise Kaltoft Petersen, København, Maj-Britt Liliendahl, København, Michael Secher, København

Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Sekretariatet - tlf. 33 15 48 88
Amaliegade 17 , 2. sal, 1256 København K. 


Formand Steffen Lauritzen torsdag kl. 13-16.00 på tlf. eller mail: formandregionH@tdlpol.dk 
Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen på tlf. onsdag og torsdag kl. 10-16,  sekretariatsmail Linda@rhtf.dk