KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Forside1 - Aktuelt - Nyhedsbrev med sommerhilsen

Overskrift:
Nyhedsbrev med sommerhilsen
Dato:
27. juni 2024
Lang tekst :

Gode erfaringer fra succesfulde medlemsmøder

I bestyrelsen var vi glade for den store interesse, som medlemmerne viste for at deltage i medlemsmøderne, vi afholdt i maj i hhv. Fredensborg og København med en retsodontolog. Som noget nyt havde bestyrelsens arrangementsudvalg bedt deltagerne på de to møder evaluere møde og tema via en QR-kode. Deltagernes feedback og erfaringerne herfra giver os rigtigt godt indblik i, hvordan vi fremadrettet skal skrue vores medlemsarrangementer sammen til gavn for flest mulige medlemmer.


Folkemødet: Ny voksentandplejemodel og Bisserwisserne

Det var også en positiv oplevelse at møde Tandlægeforeningen på Folkemødet på Bornholm. Der var adskillige gode arrangementer i Tandteltet, men særligt to fortjener opmærksomhed: Den ene var Tandtænketankens præsentation af rapporten om fremtidens tandpleje. Et omfattende og velovervejet stykke arbejde, der kommer med konkrete forslag til en ny strukturmodel for voksentandplejen i Danmark. Hvis ikke du allerede har læst rapporten kan jeg kun anbefale at give den opmærksomhed over sommeren. Link til rapporten 
Den anden, og i min optik absolut bedste oplevelse på Folkemødet, som selv ikke livekoncerten med Østkyst Hustlers kunne matche, var Bisserwisserne. En debat med Noa Redington som moderator, og et panel bestående af meget vidende aktører med vidt forskellig tilgang til sundhedsvæsenet. Panelet udviste bl.a. dyb bekymring for, hvordan den danske børnetandpleje er under pres, og en undren over, hvorfor tandplejen som helhed ikke får mere opmærksomhed i det generelle sundhedsvæsen. Alt i alt et spændende og velafviklet Folkemøde, som jeg kan anbefale alle at deltage i.


Tættere samarbejde mellem regionerne

Som formand for RHTF deltog jeg i et møde i Nordjylland i slutningen af maj måned. Her mødtes Tandlægeforeningens fem danske og to nordatlantiske regionsformænd i tre dage. Vi drøftede forskellige regionale forhold, samt hvordan vi kunne drage nytte af og få hjælp fra hinanden. Emnerne spændte bredt, fra medlemsmøder til rekrutteringsproblemer og naturligvis en længere fagpolitisk drøftelse. Online møder kan være praktiske, men betydningen af at mødes ansigt til ansigt bør ikke undervurderes, og jeg rejste hjem med et betydeligt stærkere bånd til de øvrige regioners formænd. Et bånd, der allerede nu kan ses i et øget samarbejde og en ambition om endnu mere synergi i fremtiden.


Støtte til OF-aktiviteter og legater til studerende


I RHTF-bestyrelsen arbejder vi hele tiden på at inkludere de tandlægestuderende i det fagpolitiske arbejde og i de spændende sociale netværk, som skabes herigennem. Vi støtter i år syv studerendes rejser på dentalmissioner til Rwanda og Filippinerne med legater, og er i en løbende proces med at styrke båndet mellem de studerende og vores regionsforening. Á propos studerende: Et kæmpe tillykke til jer, der i disse dage har afsluttende eksamen og fremover kan kalde jer tandlæger. Vi glæder os til at se jer!

Glade sommerhilsner fra Steffen Lauritzen, formand i RHTF
 

Billeder:
Sommerblomst
Billedtekst:
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Sekretariatet - tlf. 33 15 48 88
Amaliegade 17 , 2. sal, 1256 København K. 


Formand Steffen Lauritzen torsdag kl. 13-16.00 på tlf. eller mail: formandregionH@tdlpol.dk 
Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen på tlf. onsdag og torsdag kl. 10-16,  sekretariatsmail Linda@rhtf.dk