KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Forside1 - Aktuelt - Nyvalg til Klinikejerudvalget

Overskrift:
Nyvalg til Klinikejerudvalget
Dato:
01. februar 2021
Lang tekst :

Sådan præsenterer de to bestyrelses-kandidater til Klinikejerudvalget (KEU) sig:

Frank Dalstens programerklæring: I KEU vil jeg fortsat kæmpe for bedst mulige forhold for klinikejerne over for myndighederne generelt og i særdeleshed i forbindelse med lovgivning og retssikkerhed. KEU skal være det naturlige talerør for klinikejerne og være med til at styrke hele Tandlægeforeningen. Vi skal sørge for, at klinikkerne ansatte skal have gode arbejdsbetingelser, men vi skal ikke ukritisk ligge under for HK og Tandplejerforeningen. Der skal være mindre bureaukrati og administration, og vi skal have erstattet særloven med en aftale, som tilgodeser tandsundhed og økonomi.

Erfaringer og fagpolitisk virke:

o   Fagpolitisk aktiv i 15 år.

o   Medlem af KEU fra starten i 6 år.

o   HB’s kontaktperson til KEU i 4 år.

o   Tidligere medlem af SYSIFO (Sygesikringsforhandlingsudvalget)

o   Medlem af HB i 6 år

o   Næstformand i TF i 2 år.

o   Kontaktperson til Styrelsen for Patientsikkerhed

o   Formand for adskillige arbejdsgrupper i TF, herunder Fremtidens Tandpleje, Koordinationsudvalget og Udvalget for Valg og Inddragelse.

o   Klinikejer i 38 år

o   Uafhængig af kæder.


Rasmus Frichs programerklæring: Jeg vil arbejde for at det skal være sjovt at være klinikejer. Mindre bureaukrati. Særloven skal afløses, med fokus på sundhed og der skal nok økonomi i rammen til at kunne levere sundhed til alle der ønsker det. Regionen skal holdes op på deres del af vores aftaler, bl.a. unges drop out. HK og Tandplejerne skal vi samarbejde med, men ikke for enhver pris - der skal være konsekvenser, hvis vores samarbejdspartnere ikke er konstruktive og spiller efter reglerne.

Erfaringer og fagpolitisk virke:

o   Uddannet 2001, klinikejer siden 2010.

o   Startede i fagpolitik 2009 i Københavns Tandlægeforening, nu RHTF

o   Medlem af Praksisforsikringsudvalget i 5 år.

o   Arrangementsudvalget, planlægger medlemskurser for RHTF-medlemmerne.

o   Kompagnon med Mads Bundgaard, så der har været fagpolitisk debat i frokostpauserne i mange år.

o   Fast deltager på Klinikejerkonferencen første uge af februar.

Billeder:
cross-5651794_960_720
fa
Rasmus lille
Billedtekst:
Hvis flere kandidater melder sig til KEU-valget, vil der på grund af covid-19 blive holdt en elektronisk afstemning blandt klinikejerne. Frank Dalsten og Rasmus Frich anbefales af klinikejerne i RHTF's bestyrelse.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Sekretariatet - tlf. 33 15 48 88
Amaliegade 17 , 2. sal, 1256 København K. 


Formand Steffen Lauritzen torsdag kl. 13-16.00 på tlf. eller mail: formandregionH@tdlpol.dk 
Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen på tlf. onsdag og torsdag kl. 10-16,  sekretariatsmail Linda@rhtf.dk