KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Forside1 - Aktuelt - Sommer-nyhedsbrev

Overskrift:
Sommer-nyhedsbrev
Dato:
11. august 2022
Lang tekst :

Sommertandlægevagt styrkes på Bornholm

Det er lykkedes efter fælles anstrengelser at få etableret et pilotprojekt med en forstærker tandlægevagt for akut behandling i sommerperioden på Bornholm. Her tidobles befolkningen nærmest i sommermånederne på grund af turister. Det lægger stort pres på i forvejen knappe ressourcer i akutbehandlingen.
Region H støtter pilotprojektet økonomisk. RHTF hjælper med at rekruttere tandlæger, som rykker til solskinsøen i ugerne 29-30-31. De bornholmske tandlæger organiserer det. Sommertandlægevagten vil holde til i en af tandlægen.dk's klinikker i Rønne, hvor der er reception til at klare bookning, betaling og også en klinikassistent. 
”Det er fantastisk, at det er lykkedes at få stablet dette pilotprojekt på benene i god dialog med Region H, sådan at vi kan hjælpe bornholmerne med at aflaste i sommerperioden,” siger formand for bestyrelsen i RHTF, Peter Østergaard. Den øgede bemanding til akut-tandlægeordningen på Bornholm skal også indgå i en evaluering af behovet for at styrke den eksisterende tandlægevagt på solskinsøen.

Tandlægevagten i København og i Hillerød

På Oslo Plads er Tandlægevagten færdig renoveret og tre nye units på plads, her er patientbetjeningen tilbage til samme niveau som før corona. Også i Hillerød, hvor Tandlægevagten holder til i Tandplejehuset på bagsiden af Hillerød Station, er patientantallet stabilt.
  

Bisserne banede vejen

Københavns Kommunes sundhedsborgmester sagde ved en reception i juni med champagne og rådhuspandekager farvel og tak for Bissernes store indsats igennem 20 år med at hjælpe hjemløse og andre socialt udsatte med tandpleje i Storkøbenhavn. Det er bl.a. Bissernes fortjeneste, at der i 2020 ved lov blev indført en landsdækkende kommunal socialtandpleje, der skal tage hånd om gadehjemløse og de socialt dårligt stillede.


Generalforsamling


Den årlige generalforsamling holdes 10. oktober på KolleKolle ved Værløse. Tilmelding og info på rhtf.dk i august. Apropos generalforsamling, så mødes bestyrelsen den 2.-3. september til det årlige internat, hvor bestyrelsesmedlemmer og formand tilrettelægger generalforsamling og drøfter fagpolitiske relevante temaer. 

Billeder:
Billede1
Billedtekst:
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen torsdag 13-15.00. 


Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen kan kontaktes onsdag og torsdag kl. 10-14 på tlf. 33 15 48 88.
Intranet

https://intra.rhtf.dk