KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Forside1 - Aktuelt - Sommerhilsen fra formanden

Overskrift:
Sommerhilsen fra formanden
Dato:
05. juli 2021
Lang tekst :

Kære medlemmer

Med tiltrængt satire spiller sommerrevyerne igen, og vi har alle længtes efter noget, vi kan le ad i fællesskab. Fagpolitisk har det dog ikke været helt på samme sjove niveau, som når skuespillere fremstiller lokale og nationale kultur- og politiske personligheder i lagkagekomedier. Med denne lag-på-lag orientering sender jeg mine bedste sommerhilsner til jer alle i Region Hovedstadens Tandlægeforening.

Tandplejesystemerne i Region H

Mens særloven stadig står ubøjelig i forhold til privat praksis, så kører kommunal praksis deruda'. I både børne-, ungdoms- og omsorgs- og specialtandplejen. Det kan knibe lidt lokalt med at få den nye socialtandpleje, der 1. juli kunne fejre et år, op i omdrejninger. Men ting tager tid, så det skal nok komme.

I vores region er vi godt med i orto-behandlingerne, som det kniber mere med i andre regioner p.g.a. bemandingsproblemer. Hospitalernes tandkirurgiske afdelinger er for længst genåbnet.

Corona-præget dimission

Den anden ”corona-årgang” af studerende på Tandlægeskolen i København holdt 1. juli en lokal dimissionsfest med få pårørende på Panum i stedet for den traditionelle dimission fra KU-festsalen ved Vor Frue Kirke.  Vi er gradvist ved at finde dagliglivet på klinikkerne igen. Jeg håber, at der findes arbejdspladser til vores nye kolleger, som kommer dugfriske fra Tandlægeskolerne.

Tandlægevagten under renovering

En tiltrængt renovering af Tandlægevagten på Oslo Plads sættes i gang efter sommerferien. Håndværkerne skal arbejde og sætte i stand rum for rum og uden for åbningstiderne, så den daglige drift af Tandlægevagten forstyrres mindst muligt. Region Hovedstadens Tandlægeforening har indgået kontrakt med Dental Montering om renoveringen af Tandlægevagten, der runder sit 85. år. Tandlægevagten på Oslo Plads er ejet af Region Hovedstadens Tandlægeforening. Vagten så dagens lys i 1936, hvor den daværende Københavns Tandlægeforening fandt en løsning på, hvordan smerteplagede københavnere kunne få klaret akutte tandproblemer uden for almindelig arbejdstid.

Fagpolitisk strid bilagt

Klinikejer Mads Bundgaard har trukket sig fra posten som næstformand i TF på det private område, samtidig blev en ekstraordinært indkaldt generalforsamling afblæst. Det var resultatet efter at de forskellige regionsråds formænd/kvinder i juni enedes om at bilægge en strid.  Mads Bundgaard fortsætter sit fagpolitiske arbejde i hovedbestyrelsen i TF.  Ny næstformand i TF på det private område er Rikke Freitag.

Kryds i kalenderen den 12. oktober

Du kan høre meget mere om ovenstående og mange andre interessante udviklinger i din region på vores generalforsamling i RHTF, som afholdes tirsdag den 12. oktober på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse. På rhtf.dk kan du indtil da følge med i forberedelserne til generalforsamlingen og læse mere om, hvad der skete på sidste generalforsamling.

De bedste sommerhilsner fra formand i RHTF, Peter Østergaard

Billeder:
Peter solo
Billedtekst:
Formand Peter Østergaard opridser en række af de aktiviteter, der har præget 2021 indtil nu.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Sekretariatet - tlf. 33 15 48 88
Amaliegade 17 , 2. sal, 1256 København K. 


Formand Steffen Lauritzen torsdag kl. 13-16.00 på tlf. eller mail: formandregionH@tdlpol.dk 
Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen på tlf. onsdag og torsdag kl. 10-16,  sekretariatsmail Linda@rhtf.dk