KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Forside1 - Aktuelt - Studerende på nordisk træf i Finland

Overskrift:
Studerende på nordisk træf i Finland
Dato:
22. september 2022
Lang tekst :

Endelig er vi tilbage igen. Efter tre års pause er en af de mest traditionsrige begivenheder blandt studerende på tandlægeskolerne i Norden tilbage!

Vi var 16 tandlægestuderende fra Københavns Universitet, der den første weekend i september tog turen til den finske havneby Turku for at socialisere med vores medstuderende fra Island, Norge, Sverige og Finland.

Det var en fantastisk weekend med mange sjove indslag, lege og selvfølgelig en fantastisk smuk gallafest. Undervejs blev vi blandet på kryds og tværs af skoler, og vi fik på den måde indsigt i, hvordan tandlægestudiet er i vores nordiske nabolande. Det har bragt mange nye venskaber med sig, og allerede i slutningen af september får vi besøg af studerende fra Oslo og Bergen, som vi skal vise, hvad det vil sige at være stud.odont. i København.

En af de centrale ting, som vi var interesserede i forud for rejsen, var, hvordan udviklingen indenfor tandlægekæder er i de andre lande. Alt taget i betragtning er vi en samling af lande, der i store træk har ens tandlægeuddannelser og samfund, der i høj grad minder om hinanden. Vi valgte at fokusere på at tale med finske tandlægestuderende om emnet, da vi havde fået et tip om, at tandlægekæder fylder en større del af markedet i netop Finland. Dette blev bekræftet i samtalerne.

Strukturen for tandplejen er overordnet anderledes i Finland, hvor det offentlige dækker en større del af behandlingerne. Netop nu er landet desuden i gang med en omstrukturering i sundhedsvæsenet, der kan sammenlignes med omlægningen fra amter til regioner i Danmark. Vi talte med tandlægestuderende fra Turku, Oulu og Helsinki.

På tværs af byerne så de positivt på de stordriftsfordele, der er i en tandlægekæde med fælles indkøb, administrativt personale og ledelsesposter besat af personale med kompetencer, som der undervises i andre steder end på odontologi. Dog var der også bred enighed om, at det var vitalt for en kæde at have tandlæger med i alle beslutninger, så det altid er de odontologiske kerneværdier, der dikterer såvel hverdagen som fremtidsplanerne for kæden.

Vi vil gerne sige tusinde tak til Region Hovedstadens Tandlægeforening for deres økonomiske bidrag i form af legater til denne uforglemmelige weekend. Næste år finder legene sted i Oslo, og vi glæder os allerede.

Billeder:
foto finland
Billedtekst:
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Sekretariatet - tlf. 33 15 48 88
Amaliegade 17 , 2. sal, 1256 København K. 


Formand Steffen Lauritzen torsdag kl. 13-16.00 på tlf. eller mail: formandregionH@tdlpol.dk 
Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen på tlf. onsdag og torsdag kl. 10-16,  sekretariatsmail Linda@rhtf.dk