KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Forside1 - Aktuelt - Velbesøgte medlemsmøder - og et broget fagpolitisk forår

Overskrift:
Velbesøgte medlemsmøder - og et broget fagpolitisk forår
Dato:
10. august 2023
Lang tekst :


Vi gik et noget broget fagpolitisk forår i møde oven på to vellykkede medlemsmøder, som Region Hovedstadens Tandlægeforening (RHTF) stod for på  KolleKolle i Værløse og på Green House Solution i Rønne på Bornholm. Siden har bestyrelsen og jeg som formand brugt en del tid på flere større og mindre fagpolitiske sager.
En af dem er sagen om diskrimination af studerende på Tandlægeskolen i København. Det mundede i juni ud i en ekstern psykolog-rapport med anbefalinger til skolens ledelse om at forbedre studiemiljøet. Konkret er der nu en handleplan. Først og fremmest skal der arbejdes med at styrke introduktionen til de kliniske fag. Psykologen har blandt andet lagt vægt på, at de, som underviser, skal have en bedre pædagogisk on boarding. Der kommer også en ensartet og transparent evalueringsform for alle studerende. Og så skal der være tydeligere klageveje for studerende, som oplever krænkende adfærd.


Ungdomstandplejen til debat

Et andet tema, der er til stadig debat, er ungdomstandplejen for 18-21-årige. Selv om de første årgange er i gang, forhandles der stadig med KL (Kommunernes Landsforening). Dels om ydelserne for de privatpraktiserende tandlæger, dels om organiseringen i den kommunale tandpleje, hvor kommunerne forstår loven forskelligt. 
Af større fagpolitiske sager vil jeg især nævne henlæggelsesaftalen af Tandskade-erstatningen med Sundhedsministeriet, som har været et nærmest fast punkt på alle bestyrelsesmøderne siden årsskiftet. Ikke mindst fordi folk i PTO har buldret løs.
Vi er formentlig mange, der trak vejret lettet, da det lykkedes Tandlægeforeningen at få henlæggelsesaftalen på skinner med Sundhedsministeriet, hvorved den ekstraordinære generalforsamling i juni blev afblæst. Glædeligt er det også, at tandpleje- og behandling er blevet en del af den nye kræftpakke fra Christiansborg. Tandlægeforeningen har 2 X vist rettidigt omhu.


Tandlægevagterne kører godt – også på Bornholm

Det er lykkedes for Bornholm efter fælles anstrengelser med Region H at lave en moderniseret tandlægevagt for weekender/helligdage og en særlig sommer-tandlægevagt i hele juli. RHTF har hjulpet med at rekruttere sjællandske tandlæger, sådan at sommertandlægevagten kan holde åben i højsæsonen, hvor befolkningen nærmest tidobles på grund af turister. Sommertandlægevagten holder til i den største klinik i Rønne, hvor der i hele juli er en åben reception til at klare visitation, booking og betaling. 

De to tandlægevagter i henholdsvis Hillerød og på Oslo Plads (København) kører fortrinligt med hver sit koncept og komplementerer hinanden rigtigt godt. Det blev slået fast på et møde om en evalueringsrapport af de to tandlægevagter lige inden årsskiftet. Den eksterne evalueringsrapport viste bl.a. en tilfredshedsprocent på 92-95 % blandt brugerne.

Gode sommerhilsner Peter Østergaard


Billeder:
GF den 12. oktober 2023
Billedtekst:
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Sekretariatet - tlf. 33 15 48 88
Amaliegade 17 , 2. sal, 1256 København K. 


Formand Steffen Lauritzen torsdag kl. 13-16.00 på tlf. eller mail: formandregionH@tdlpol.dk 
Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen på tlf. onsdag og torsdag kl. 10-16,  sekretariatsmail Linda@rhtf.dk