KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Forside1 - Bestyrelsen i RHTF- 2021

Billede2:
Lotte Junggreen
Navn:

Lotte Junggreen

Kort om mig:
Kort om mig:
Jeg har de sidste 10 år været ansat på Tandlægeskolen i København som underviser og efter nogle år også som afdelingstandlæge, med ansvar for undervisning og eksamen samt evaluering af de studerende på fagområdet radiologi.
Valgt af de studerende, på sidste år af tandlægestudiet, som Årets Underviser 2018.
Tillidsrepræsentant for de deltidsansatte tandlæger, den største gruppe af tandlæger på Tandlægeskolen fra 2016 til 2022.
Bidrager som underviser ved Tandlægeskolens postgraduate kurser for tandlæger og tandplejere.
Tidligere arbejdet både i privat praksis samt kommunal tandpleje incl. omsorgstandplejen, heraf 5 år som filialleder.
Siden 2010 i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet undervist tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, der er ansat i omsorgstandplejen.
Fagpolitisk aktiv i Københavns Tandlægeforening siden 2012, nu medlem af bestyrelsen i Region Hovedstadens Tandlægeforening samt valgt til Tandlægeforeningens Hovedbestyrelse i 2016 og genvalgt i 2018 og 2020.
Næstformand i Offentligt Ansatte Tandlægers Udvalg (OATU) 2017 til 2022.
Medlem af Aftagerpanel for Odontologi ved tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet.
Mine mærkesager:
Mine mærkesager:
Tandlægeskolerne har i lang tid været under økonomisk pres, da skiftende regeringer har gennemført nedskæringer på uddannelsesområdet i Danmark. Der er brug for fortsat fagpolitisk bevågenhed og samarbejde med skolerne.
Den fælles udmelding bør være, at det ikke er holdbart fortsat at skære i bevillingerne til uddannelserne. Der er brug for, at uddanne flere tandlæger på vores to tandlægeskoler, men det er kun muligt, hvis der tilføres flere midler til skolerne. Ellers vil et øget optag blot udhule uddannelsen yderligere. På nuværende tidspunkt arbejder de studerende sammen to og to når de undervises i brobehandling.
Jeg vil gerne fortsætte med at sætte tandlægeuddannelserne på dagsorden i Region Hovedstaden og fortsætte arbejdet for at få en formel turnusordning.
Da jeg tidligere både har arbejdet i privat praksis og i den kommunale tandpleje, har jeg indsigt i og forståelse for de udfordringer, der er i vores forskellige sektorer. Jeg bidrager gerne konstruktivt med min viden på disse områder.
Det er tydeligt for mig, at Tandlægeforeningen fortsat bør være en forening for alle tandlæger.
Der er brug for sammenhold.
Vis e-mail:

Tilbage

print.png
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Sekretariatet - tlf. 33 15 48 88
Amaliegade 17 , 2. sal, 1256 København K. 


Formand Steffen Lauritzen torsdag kl. 13-16.00 på tlf. eller mail: formandregionH@tdlpol.dk 
Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen på tlf. onsdag og torsdag kl. 10-16,  sekretariatsmail Linda@rhtf.dk