KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Forside1 - Kandidaterne 2019

Billede2:
Henrik Paul Nielsen
Navn:

Henrik Paul Nielsen

Kort om mig:
Kort om mig:
1985 Cand. Odont., Københavns Tandlægehøjskole
1994 Specialtandlæge i tand- mund- og kæbekirurgi
1997 Ph.d., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
1997-2010 Klinikchef, Kæbekirurgisk Afdeling, Hillerød Hospital
2010- Overtandlæge, Kæbekirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
2009-2016 Medlem af hovedbestyrelsen i Tandlægeforeningen
2010-2016 Næstformand i Tandlægeforeningen (Det offentlige område)
2016- Formand for Praksisforsikringsudvalget
2016- Næstformand i Københavns Tandlægeforening/ Regionhovedstadens Tandlægeforening
2012- Formand for Dansk Selskab for Oral og Maxillofacial Kirurgi
Mine mærkesager:
Mine mærkesager:
Tandlægers placering i det danske sundhedsvæsen skal forbedres. Der skal arbejdes på at øge politikeres forståelse for og anerkendelse af den store indsats for forebyggelse og behandling, som tandlæger varetager.
Grunduddannelsen og efteruddannelse skal styrkes for at understøtte den mere komplicerede behandlingsopgave, som venter forude med mange flere ældre og medicinsk komplekse patienter.
Ovennævnte indsats skal skabe den fagpolitiske ballast for Tandlægeforeningen med det formål at skabe de bedste rammer for tandlæger, uanset hvilken sektor man arbejder inden for.
Vis e-mail:

Tilbage

print.png
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Sekretariatet - tlf. 33 15 48 88
Amaliegade 17 , 2. sal, 1256 København K. 


Formand Steffen Lauritzen torsdag kl. 13-16.00 på tlf. eller mail: formandregionH@tdlpol.dk 
Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen på tlf. onsdag og torsdag kl. 10-16,  sekretariatsmail Linda@rhtf.dk