KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Forside1 - Medlemmer af bestyrelsen i RHTF- 2022-2023

Billede2:
Peter Østergaard
Navn:

Peter Østergaard

Kort om mig:
Kort om mig:
Mit tandlægeliv har været alsidigt, siden jeg blev færdig på Københavns Tandlægeskole (KT) i 1985.
For at favne faget blev jeg fagjournalist på Tandlægebladet (TB) og i -foreningen (TF), mens jeg både underviste på KT og var i privat praksis. Tillægsuddannelsen på Journalisthøjskolen 1990.
I 90'erne i Grønland som tandlæge og journalist skrev jeg Grønlandstandplejens historie i TB og gik på Nordic School of Public Health i Gøteborg. MPH og Tandlægeforeningens historie i TB i 1998.
I 00'erne i omsorgstandplejen og specialtandplejen, samt opstart som fagpolitiker og med Bisserne.
I 10'erne som klinikejer i NV og kredsformand i København, fra 2017 regionsformand i Hovedstaden.
Mine mærkesager:
Mine mærkesager:
FREMTIDENS TANDLÆGEFORENING: Vi tandlæger er i stormvejr med mange udfordringer. Presset af øgede krav og regler for alle, særloven i privat praksis og nedskæringer i det offentlige. Vores arbejdsglæde og image i medierne er presset. I regionbestyrelsen er der forskellige talenter og aldre til at tackle udfordringerne. Min opgave som regionsformand er at containe og lade evnerne komme i sving. I valgprofilerne her på RHTF.dk ser du et mix af tandlægetyper, som kan sikre, at vi har debat og innovation til at løse opgaverne, for eksempel for tandlægevagterne i Region H.
FREMTIDENS TANDPLEJE: Når flere unge dropper ud, den sociale ulighed øges, og der kommer flere kronikere og ældre, så skal vi tandlæger i alle kategorier og i samarbejde med andre sundhedsfolk komme med løsninger. IT og Facebook gør det ikke alene. Der skal også mere menneskelige løsninger til. Der skal faglighed, erfaring og kant til. Her har RHTF et koordineret samspil med Tandlægeskolen og hospitalerne om at skabe resultater for tandlægefaget. Et resultat er for eksempel loven om socialtandpleje i år.
HVORFOR VÆLGE MIG SOM REGIONSFORMAND? Fordi jeg har kræfterne og erfaringerne til at uddelegere og tage diskussionerne om retningen i fremtidens tandlægeforening og fremtidens tandpleje.

Vis e-mail:

Tilbage

print.png
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Sekretariatet - tlf. 33 15 48 88
Amaliegade 17 , 2. sal, 1256 København K. 


Formand Steffen Lauritzen torsdag kl. 13-16.00 på tlf. eller mail: formandregionH@tdlpol.dk 
Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen på tlf. onsdag og torsdag kl. 10-16,  sekretariatsmail Linda@rhtf.dk