KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Forside1 - Medlemmer af bestyrelsen i RHTF- 2022-2023

Billede2:
Maj-Britt Liliendahl
Navn:

Maj-Britt Liliendahl

Kort om mig:
Kort om mig:
Færdig fra KBH i 1991
Har arbejdet i både kommunal- og omsorgstandpleje samt privat praksis fra 1991-2004
Klinikejer siden 2005 i KBH.
Altid siddet i bestyrelser/været formand de sidste næsten 20 år i forskellige faglige selskaber. (DSKH, SOP, DSO). Været med til stiftelsen af DSO. Har arrangeret mange kurser og også selv afholdt nogle.
Mine mærkesager:
Mine mærkesager:
TF skal stå stærkere overfor politikerne, så vi betragtes, som den type speciallæger vi i virkeligheden er, og derved få – som PLO - samme gennemslagskraft overfor SSI og de andre styrelser, der trækker urimelige regulativer og kontroller ned over os.
Derfor går det simpelthen ikke, at tandlægerne smider politianmeldelser etc. i hovedet på hinanden – for det er på os selv. Vi virker utroværdige. Lige som når der i dag strides ejere og ansatte i én og samme foreningen. Disse ting må kunne lægges ud af selve foreningen, så vi fremstår mere homogen.
Derfor bør TF få en udformning, hvor vi skal være tandpolitikere på det helt overordnede plan. Ikke de små grupper imellem.
Vi er nødt til at stå sammen – alle tandlæger – i én forening.
Vores uddannelse skal opgraderes. Vi er håndværkere med akademisk baggrund – ikke omvendt.
Vi skal sætte fagligheden først – bl.a. få noget dokumentation/cost benefit omkring komorbiditet. Få noget faglig sparring/samarbejde med lægerne – også allerede på studiet – nogle fællesfag som i de fleste andre lande i Europa.
Og så bør en tandklinik ejes en tandlæge – ikke af alle mulige andre.
TF skal bakke op om de små faglige selskaber.


Vis e-mail:

Tilbage

print.png
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Sekretariatet - tlf. 33 15 48 88
Amaliegade 17 , 2. sal, 1256 København K. 


Formand Steffen Lauritzen torsdag kl. 13-16.00 på tlf. eller mail: formandregionH@tdlpol.dk 
Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen på tlf. onsdag og torsdag kl. 10-16,  sekretariatsmail Linda@rhtf.dk