KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Forside1 - Medlemmer af bestyrelsen i RHTF- 2022-2023

Billede2:
Steffen Furstrand Lauritzen
Navn:

Steffen Furstrand Lauritzen

Kort om mig:
Kort om mig:
CV
2003: Kandidat fra Københavns Tandlægeskole
2003-2010: Ansættelse i Høje Taastrups kommunale tandpleje (med flere pauser grundet ophold i Grønland og to gange barselsorlov), samt nogle korte vikaransættelser i privat praksis.
2006 og 2008-2009: Distriktstandlæge i Nuuk, Grønland
2010-2015: Ansættelse i privat praksis i Søborg
2015-: Klinikejer i Søborg
Fagpolitisk CV:
De første ti år af min karriere var jeg meget aktiv i TF, med deltagelse i PATU, Københavns Tandlægeforenings repræsentantskab og kredsbestyrelse. Da familielivet krævede min opmærksomhed blev fagpolitikken lagt på hylden i nogle år, fraset en kontinuerlig indsats i Region Hovedstadens Patientsikkerhedsråd. I nyere tid har jeg fungeret som Fagpolitisk Revisor i både TF og RHTF. Nu er jeg tilbage i repræsentantskabet som suppleant til RHTFs kredsbestyrelse.

Mine mærkesager:
Mine mærkesager:
Vi skal have et ordentligt arbejdsliv. Det er blevet enormt vanskeligt at være tandlæge. Kravene til- og kompleksiteten i behandlinger er stigende, vores antal kolleger bliver mindre for hvert år, og der skæres hele tiden i uddannelsen. Vores nye kolleger skal have en god start - fx igennem en formaliseret klinisk basisuddannelse eller turnus - og vi skal generelt have et stærkere samarbejde tandlæger imellem, uanset sektortilhørsforhold.
Vi skal forenkle klinikdriften. Vi bliver kontinuerligt pålagt nye regler og dokumentationskrav. Regler, der skal sikre optimal behandling og patientsikkerhed, men som desværre ofte kun resulterer i mere papirarbejde og mindre tid til kerneopgaven. Jeg vil gerne arbejde for, at de fagspecifikke regler forenkles, og at ligegyldige dokumentationskrav fjernes helt.

Vis e-mail:

Tilbage

print.png
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Sekretariatet - tlf. 33 15 48 88
Amaliegade 17 , 2. sal, 1256 København K. 


Formand Steffen Lauritzen torsdag kl. 13-16.00 på tlf. eller mail: formandregionH@tdlpol.dk 
Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen på tlf. onsdag og torsdag kl. 10-16,  sekretariatsmail Linda@rhtf.dk