KFT_tekst_og_streg-new
KFT_Lup_tegning-new

Forside1 - Bestyrelsen i RHTF- 2021

Billede2:
Mia Gram
Navn:

Mia Gram

Kort om mig:
Kort om mig:
Uddannet tandlæge fra Købehavns Universitet 2012
Ansat i privat praksis på Islands Brygge, tandlægen.dk og på Specialklinik for Oral Rehabilitering, Tandlægeskolen
Medlem af Privat ansatte tandlægers udvalg PATU
Mine mærkesager:
Mine mærkesager:
- Fair og solidarisk barsel for tandlæger i privat praksis
De nuværende barselsvilkår er utidssvarende. Der skal laves en barselsordning for både klinikejere og ansatte tandlæger - og begge grupper skal bidrage økonomisk til ordningen. Og så skal det selvfølgelig være for både kvinder og mænd.

- Privatansatte tandlægers vilkår
Når Tandlægeforeningen laver medlemstilfredshedsundersøgelser, er det de privatansatte tandlæger, der føler, at de får mindst for deres kontingentkroner. Jeg vil være de ansattes stemme i foreningen!
Vis e-mail:

Tilbage

print.png
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen 
torsdag 9.30 til 11. 

Ring til sekretær Karin Ravn:
Tirsdag, onsdag & torsdag 10-14.

E-mail: ktf@ktf.dk og kr@ktf.dk
logo4
Region Hovedstadens Tandlægeforening
Amaliegade 17
1256 København K.
Ring til os på 33 15 48 88


Formand Peter Østergaard sidder ved telefonen torsdag 13-15.00. 


Sekretariatsmedarbejder Linda Nordahl Jakobsen kan kontaktes onsdag og torsdag kl. 10-14 på tlf. 33 15 48 88.
Intranet

http://intra.rhtf.dk